Skriftserien Moly är ägnad antika grekiska texter och deras effekter. Här varvas antika grekiska skrifter i omsorgsfulla svenska versioner med annat material, både nyskrivet och översatt, som står i ett direkt förhållande antik grekisk text.

Moly [må:ly] är gudarnas namn på en växt, ”svart om roten men med mjölkvit blomma”, som Hermes gräver fram och ger åt Odysseus i Odysséens tionde bok. Benämningen är av okänd härledning, växten botaniskt obestämbar. Odysseus äter den för att inte bli ett svin.

You don't have permission to register