Poesis

Poesis är Bokförlaget Faethons serie för modern lyrik. Fokus för serien ligger på svensk och översatt lyrik från 1900-talets början fram till idag.

You don't have permission to register