Petrarcas brev

Aiolos #50–51

190 kr

Detta dubbelnummer handlar om renässanspoeten och humanisten Francesco Petrarcas latinska brev. Petrarca är kanske mest känd för sin italienska lyrik som var enormt inflytelserik och utgjorde ett stilideal under flera hundra år. Men Petrarca skrev även mycket annat, inte minst hundratals brev som han samlade i omfångsrika brevsamlingar. I breven avhandlas alla möjliga ämnen: filosofi, poetik, historia, tid, teorier om imitation, läsande och skrivande, politik, moral.

Kategori: Product ID: 3078

Beskrivning

Detta dubbelnummer handlar om renässanspoeten och humanisten Francesco Petrarcas latinska brev. Petrarca är kanske mest känd för sin italienska lyrik som var enormt inflytelserik och utgjorde ett stilideal under flera hundra år. Men Petrarca skrev även mycket annat, inte minst hundratals brev som han samlade i omfångsrika brevsamlingar. I breven avhandlas alla möjliga ämnen: filosofi, poetik, historia, tid, teorier om imitation, läsande och skrivande, politik, moral. Petrarca har ofta kallats ”den första moderna människan” och brukar användas som en portalgestalt för renässansen. Hans tankar och teorier har varit, och är fortfarande, inflytelserika och viktiga inom många ämnen, estetik, historiska vetenskaper, litteratur, mm.

I vårt specialnummer av Aiolos erbjuder vi nyöversättningar av en serie av Petrarcas latinska brev, somliga för första gången översatta till svenska, andra som tidigare endast existerat i äldre översättningar (den senaste Vilhelm Ekelunds Ur Francesco Petrarcas brev från 1915). Dessutom har vi samlat och översatt en rad viktiga essäer om Petrarca från ledande Petrarcaforskare, och har därutöver flera nyskrivna essäer. Numret fungerar som en mötesplats för svensk, nordisk och internationell Petrarcaforskning och släpptes 25 september på ett symposium på Vitterhetsakademien då alla skribenter i numret medverkade. Redaktörer för numret är Unn Falkeid och Håkan Trygger. Falkeid är även redaktör för den nya Cambridge Companion to Petrarch som kommer att utkomma under oktober.

Numrets öppna del består av en essä om Shakespeares En midsommarnattsdröm, som inleder en rad av bidrag i den öppna delen, som kommer att löpa vidare under nästa års utgivning av Aiolos, ägnade åt den franske teoretikern René Girard.

Konsten i numret utgörs av en fotografisk dokumentation av Katrine Køster Holsts konst som går i nära dialog med jordens naturliga material och som undersöker förhållandet mellan natur och konst, mellan materia och artefakt. I Holsts konstnärliga praktik sammansmälter process, tanke och verk.

Mer information

Innehåll

• Inledning
• Unn Falkeid: I skyttel mellon liv og skrift
• Francisco Petrarca: Till eftervärlden
• Guiseppe Mazzotta: Maktens ambivalenta former
• Francisco Petrarca: Bestigningen av Mont Ventoux
• Albert Russell Asoli: Petrarcas medel-tid
• Francesco Petrarca: Till min Sokrates
• Benjamin Jon Boysen: Eksiletws triumf
• Francesco Petrarca: Ras i Gallien
• Angela Matilde Capodivacca: ”Di pensier in pensier, di monte in monte”
• Francisco Petrarca: Parthenias
• Francisco Petrarca: Till Gherardo
• Håkan Trygger: De två ögonens poet
• Francesco Petrarca: ur Itinerarium
• Theodore J Cache, JR: Att bestämma en plats
• Erland Sellberg: Petrarca och skolastiken
• Francesco Petrarca: Till Tommaso da Messina
• Francesco Petrarca: Invctiva De sui ispius et multorum ignoranti
• Daniel Pedersen: Jordbreven: om Katrine Køster Holsts konst
• Lars-Håkan Svensson: Arme Petrarcas hädangångna kval
• Roland Lysell: Atterbom, Phosphorus och Petrarca

Pressklipp

Inga pressklipp inlagda för denna titel.