Om Moly

I skriftserien Moly varvas antika grekiska skrifter i omsorgsfulla svenska versioner med annat material, både nyskrivet och översatt, som står i ett direkt förhållande till antik grekisk text.

Moly [må:ly] är gudarnas namn på en växt, ”svart om roten men med mjölkvit blomma”, som Hermes gräver fram och ger åt Odysseus i Odysséens tionde bok. Benämningen är av okänd härledning, växten botaniskt obestämbar. Odysseus äter den för att inte bli ett svin.

Hittills utgivna titlar i serien:
Dikten och hantverket
Dikten och hantverket

Som beteckning på sångare och diktare valde antikens greker en gång en term som normalt betydde ”hantverkare” eller ”producent”. Termen var poietes, ”poet”. Varför just detta ord? På den frågan söker den här studien ett svar.

VISA TITEL
Om tingens natur
Om tingens natur

En genomsedd version av Ingvar Björkesons hexameteröversättning av Lucretius epos, med latinsk parallelltext och en utvidgad kommentardel. Nyskrivet förord av Anders Cullhed och textkritisk kommentar av Niklas Haga.

VISA TITEL
Det oförlorades ekonomi
Det oförlorades ekonomi

Vad har den antike grekiske poeten Simonides, känd för att ha uppfunnit minneskonsten och för att varit först med att ta betalt för poesi, att göra med Paul Celan, den tyska efterkrigslitteraturens ordkarge mästarpoet? Med utgångspunkt i en enda preposition, grekiskans pros, och en fråga – vad går egentligen förlorat när vi slösar med orden? – sätter sig Anne Carson på tankevindlande kollisionskurs med de två poeternas liv och verk och med vad som eventuellt kunde kallas poesins predikament.

VISA TITEL
Den dramatiska poesin
Den dramatiska poesin

De föreläsningar om estetik som Hegel höll på 1820-talet intar en helt central roll för den moderna estetikens och filosofins historia. I detta utdrag ur föreläsningarna behandlas teaterdiktningens väsensart och utveckling från den grekiska antikens tragedier, komedier och satyrspel fram till moderniteten och dramakonsten i Hegels egen samtid.

VISA TITEL

Fler serier från Faethon

Få tips om våra nyheter och evenemang