J! Salon: Två resor i Polen

Konstakademien, hörsalen Fredsgatan 12/Jakobsgatan 27C, Stockholm

Svante Weyler i samtal med Peter Handberg om dennes bok »Världens yttersta platser« och Alfred Döblins »Resa i Polen«

100 kr – 160 kr