Om krigets lidande

Om krigets lidande

”Trots sin undanskymda roll i litteraturhistorien hittar allt fler läsare till den polska författaren Zofia Nałkowska. I sitt författarskap vänder hon sin skarpa blick mot de historiska och politiska processer som formar individen. Hon såg allt mänskligt lidande som en universell angelägenhet.”

Läs Emi-Simone Zawalls förord till Zofia Nałkowskas Medaljonger i Svenska Dagbladet.

Föregående

Nästa