Ondskan och förlåtelsen

Ondskan och förlåtelsen

”Sällan har jag läst mer drabbande dikt. Zucchi registrerar med ohygglig saklighet tortyr och våld, och visar hur tidlös ondskan är, i dikter som gör anspråk på autenticitet. Det verserade tonfallet bidrar till att förstärka det hemska, men som möjlig utväg finns alltså förlåtelsen, lika svår som den är nödvändig.”

Bernur drabbas av Emilio Zucchis Ondskan in i märgen.

Föregående

Nästa