Ankomst till Atlantis

Tomas Venclova

168 kr

Tomas Venclova ses av många som en av de verkligt betydande poeterna i vår tid. Ankomst till Atlantis samlar ett drygt femtiotal dikter från 1958 till 2014 och återintroducerar den litauiske poeten på svenska. Urval, översättning, kommentarer och efterord av Alan Asaid.

Kategorier: , Product ID: 2331

Beskrivning

Tomas Venclova föddes 1937 i staden Klaipe da vid Litauens Östersjökust. Efter avslutade studier tog han aktiv del i den sovjetiska dissidentrörelsen, vilket 1977 tvingade honom i exil. Bland hans vänner märks Boris Pasternak, Anna Achmatova och Joseph Brodsky, vilka han också översatt till litauiska. På en inbjudan av Czesław Miłosz kom han i slutet av 1970-talet till Berkeley i Kalifornien och några år senare började han undervisa i slavisk litteratur vid Yale, där han sedermera blev professor.

Venclovas författarskap, som förutom lyrik även omfattar essäer, litteraturhistoriska verk och översättningar, intar en central plats i litauisk litteratur. Han ses av många som en av de verkligt betydande poeterna i vår tid.

Ankomst till Atlantis samlar ett drygt femtiotal dikter från 1958 till 2014 och återintroducerar Tomas Venclova på svenska. Urval, översättning, kommentarer och efterord av Alan Asaid.

(poesis) är Bokförlaget Faethons serie med modern lyrik. Redaktör är Daniel Pedersen.

Ytterligare information

Författare

Översättare

Bokserie

Antal sidor

Format

Efterord

Utgivningsår

Utgivningsdatum

Pressklipp

Inga pressklipp inlagda för denna titel.