Tomas Venclova

Tomas Venclova (f. 1937) är en litauisk poet och litteraturforskare. Han tvingades 1977 att som dissident emigrera från sitt hemland och han undervisar sedan länge i slavisk litteratur vid Yale.

Med diktsamlingen Ankomst till Atlantis återintroducerade Faethon 2018 Venclova på svenska.

Utgivning på Faethon

Ankomst till Atlantis
Ankomst till Atlantis

Tomas Venclova ses av många som en av de verkligt betydande poeterna i vår tid. Ankomst till Atlantis samlar ett drygt femtiotal dikter från 1958 till 2014 och återintroducerar den litauiske poeten på svenska. Urval, översättning, kommentarer och efterord av Alan Asaid.

VISA TITEL

Vill du få vårt nyhetsbrev?