Samlade skrifter I

Birgitta Trotzig

En volym innehållande Birgitta Trotzigs tre första böcker: Ur de älskandes liv (1951), Bilder (1954) och De utsatta (1957). Med kommentarer av Anna Cavallin, Daniel Pedersen respektive Ulf Olsson samt ett förord av Agnetha Pleijel.

Kategorier: , , Product ID: 2709

Beskrivning

Birgitta Trotzig (1929–2011) är en unik röst i svensk litteratur. Med säregen poetisk pregnans kastar hon ett skoningslöst men samtidigt förlåtande ljus över människolivet. Prosa och lyrik, essäistik och debattinlägg – hennes texter har alltid ett omisskännligt tilltal.

Med start 2019 ger Bokförlaget Faethon ut Trotzigs samlade skrifter i vad som preliminärt är beräknat till tolv band, vart och ett kommenterat av en kvalificerad Trotzigläsare. Utgivningen innefattar alla tidigare utgivna texter, inklusive sådana som varit utspridda i tidningar och tidskrifter, samt tidigare outgivet material ur Trotzig-arkivet. Ambitionen är inte bara att tillgängliggöra Trotzig på nytt utan också att med nyläsningar, kommentarer och tolkningar genomlysa hela författarskapet och hålla det levande.

Detta band rymmer Trotzigs tre första böcker: Ur de älskandes liv (1951), Bilder (1954) och De utsatta (1957). Med kommentarer av Anna Cavallin, Daniel Pedersen respektive Ulf Olsson samt ett förord av Agnetha Pleijel.

Mer information

Författare

Bokserie

Förord

Format

Utgivningsår

Efterord

, ,