Trotzigs tyngd och kraft

Trotzigs tyngd och kraft

»Hon är också fullkomligt kompromisslös när det gäller vad berättelsen fordrar för att vinna tydlighet och klarhet. Hon lägger ingenting till rätta för att göra det som berättas mera skonsamt för läsaren. I gengäld finns det ingen som skriver med en sådan obönhörlig episk tyngd och kraft i uttrycket som hon. Det som föds som ingivelse i hennes texter strävar hela tiden efter att visualiseras: att bli så åskådligt och levande som möjligt inför läsarens blick. Världen skall inte förklaras eller försonas, den skall öppnas: ta form och bli synlig.«

Steve Sem-Sandberg skriver i DN om första volymen av Birgitta Trotzigs samlade skrifter.

Föregående

Nästa