Samlade skrifter I

Birgitta Trotzig

265 kr

En volym innehållande Birgitta Trotzigs tre första böcker: Ur de älskandes liv (1951), Bilder (1954) och De utsatta (1957). Med kommentarer av Anna Cavallin, Daniel Pedersen respektive Ulf Olsson samt ett förord av Agnetha Pleijel.

Kategorier: , Product ID: 2709

Beskrivning

Birgitta Trotzig (1929–2011) är en unik röst i svensk litteratur. Med säregen poetisk pregnans kastar hon ett skoningslöst men samtidigt förlåtande ljus över människolivet. Prosa och lyrik, essäistik och debattinlägg – hennes texter har alltid ett omisskännligt tilltal.

Med start 2019 ger Bokförlaget Faethon ut Trotzigs samlade skrifter i vad som preliminärt är beräknat till tolv band, vart och ett kommenterat av en kvalificerad Trotzigläsare. Utgivningen innefattar alla tidigare utgivna texter, inklusive sådana som varit utspridda i tidningar och tidskrifter, samt tidigare outgivet material ur Trotzig-arkivet. Ambitionen är inte bara att tillgängliggöra Trotzig på nytt utan också att med nyläsningar, kommentarer och tolkningar genomlysa hela författarskapet och hålla det levande.

Detta band rymmer Trotzigs tre första böcker: Ur de älskandes liv (1951), Bilder (1954) och De utsatta (1957). Med kommentarer av Anna Cavallin, Daniel Pedersen respektive Ulf Olsson samt ett förord av Agnetha Pleijel.

Ytterligare information

Författare

Bokserie

Förord

Format

Utgivningsår

Efterord

, ,

ISBN

Pressklipp

»Trotzig tog mig i besittning. Lämnade mig med känslan av att vi människor är kastade rakt ut i den här splittrande och karga världen.«
Sara Abdollahi Lekta, Expressen

»I vår samtid döljs människans stumhet inför sig själv och inför världen bakom en serie tomma, förfrämligande begrepp. Det finns ord och tankar bortom dem. Om det är Trotzigs författarskap en ständigt välkommen påminnelse.«
Mikaela Blomqvist, GP

»Hon är också fullkomligt kompromisslös när det gäller vad berättelsen fordrar för att vinna tydlighet och klarhet. Hon lägger ingenting till rätta för att göra det som berättas mera skonsamt för läsaren. I gengäld finns det ingen som skriver med en sådan obönhörlig episk tyngd och kraft i uttrycket som hon. Det som föds som ingivelse i hennes texter strävar hela tiden efter att visualiseras: att bli så åskådligt och levande som möjligt inför läsarens blick. Världen skall inte förklaras eller försonas, den skall öppnas: ta form och bli synlig.«
Steve Sem-Sandberg, DN