Eva Kristina Olsson

Eva Kristina Olsson (f. 1958) är en filmare, dansare, konstnär med mera som sedan den hyllade lyrikdebuten 1988 varit en egen kraft i svensk poesi.

Hennes diktsamling Mirjams resa hennes klännings isstavs larv gavs 2019 ut på Faethon.

Utgivning på Faethon

Mirjams resa hennes klännings isstavs larv
Mirjams resa hennes klännings isstavs larv

Mirjams resa hennes klännings isstavs larv är resultatet av poeten Eva Kristina Olssons intensiva umgänge och läsning av Mirjam Tuominen under mer än tjugo år. En lyrisk dialog, en spegling, ett samtal mellan två poeter.

VISA TITEL

Vill du få vårt nyhetsbrev?