Joseph Brodsky

Joseph Brodsky (1940–1996) var en rysk-amerikansk poet och essäist som 1972 tvingades lämna Sovjetunionen. 1987 tilldelades han nobelpriset i litteratur.

Faethon gav 2017 ut Brodskys stora essä om Venedig, Vattenspegel.

Utgivning på Faethon

Vattenspegel
Vattenspegel

En ny, utökad version av nobelpristagaren Joseph Brodskys stämningsmättade lovsång till staden Venedig.

VISA TITEL

Vill du få vårt nyhetsbrev?