Alfred de Vigny

Alfred de Vigny (1797–1863) var poet, dramatiker och romanförfattare. Han räknas till förgrundsgestalterna för den franska litterära romantiken.

Faethon gav 2018 ut de Vignys postumt publicerade En diktares dagbok.

Utgivning på Faethon

En diktares dagbok
En diktares dagbok

Under sitt liv förde Alfred de Vigny en dagbok som blev upptäckt efter hans död. Där skriver han om sitt skapande, antecknar idéer till romaner och dikter, samlar utkast och rannsakar sig själv. Likaså skildrar han personstrider, litterära kamper och sitt liv som ledamot i Franska akademien. Ett fascinerande dokument som tecknar ett panorama över det litterära livet i Paris från 1820 till 1860.

VISA TITEL

Vill du få vårt nyhetsbrev?