Etty Hillesum

Etty Hillesum (1914–1943) var en nederländsk språkstudent och lärare i ryska.

Faethon gav 2018 ut Hillesums litterärt starka Dagböcker och brev i urval, skrivna under den nazistiska ockupationen 1941–42.

Utgivning på Faethon

Dagböcker och brev i urval
Dagböcker och brev i urval

Ny efterlängtad utgåva av Etty Hillesums dagböcker och brev. Under den nazityska ockupationen av Nederländerna började hon skriva dagbok och skapade ett av de omistliga vittnesmålen från andra världskriget. Fram träder bilden av en ung intellektuell i en ytterst utsatt situation. Hon beskriver sitt andliga sökande, kärlekslivet, familjen och vännerna, liksom hur situationen för nederländska judar blir alltmer desperat.

VISA TITEL

Vill du få vårt nyhetsbrev?