Francesco Petrarca

Francesco Petrarca (1304–1374) var en norditaliensk poet och förnyare av den europeiska latinkulturen.

2017 gav Faethon ut ett urval av hans brev, Överallt främling.

Utgivning på Faethon

Överallt främling
Överallt främling

Renässanshumanisten Francesco Petrarca (1304–1374), för eftervärlden mest känd för sina dikter, skrev hundratals brev som han sammanställde i omfångsrika brevsamlingar. Med sina berättelser om jordbävningar, digerdöd, kärlek, begär och, inte minst, resor vittnar de om en dramatisk tidsålder präglad av omvälvande historiska förändringar.

VISA TITEL

Vill du få vårt nyhetsbrev?