Mats O Svensson

Mats O Svensson (f. 1987) är kritiker och redaktionsmedlem i Vagant. Faethon gav 2021 ut hans första bok De som sjöng vid civilisations slut. Om lyrik i antropocen.

Utgivning på Faethon

De som sjöng vid civilisationens slut. Om lyrik i antropocen
De som sjöng vid civilisationens slut. Om lyrik i antropocen

I denna essä undersöker Mats O Svensson hur antropocen avtecknar sig i den samtida lyrikens lager. Här prövas hur poesin kan läsas genom denna geologiska händelse, och hur antropocen i sin tur kan läsas genom poesin.

VISA TITEL

Vill du få vårt nyhetsbrev?