Theodor W. Adorno

Theodor W. Adorno (1903–1969) var en tysk filosof och kompositör.

Faethon gav 2020 ut en översättning av hans bok Mahler: en musikalisk fysionomi.

Utgivning på Faethon

Mahler: en musikalisk fysionomi
Mahler: en musikalisk fysionomi

Med denna bok inleds en ännu pågående omvärdering av Gustav Mahlers musik. Det är också en bok som intar en särställning i Theodor W. Adornos författarskap. Mer än någon annanstans sätter Adorno här sin filosofi på spel i mötet med musiken. Den »långa blick« han finner hos Mahler är också hans egen, vänd bakåt i ett försök att frilägga en annan relation mellan det förflutna och nuet.

VISA TITEL

Vill du få vårt nyhetsbrev?