W. G. Sebald

W. G. Sebald (1944–2001) var en säregen prosaist från Tyskland, huvudsakligen verksam i England.

2020 gav Faethon ut Sebalds postuma samling essäer och prosafragment, Campo Santo.

Utgivning på Faethon

Vill du få vårt nyhetsbrev?