Roland Barthes

Roland Barthes (1915–1980) var en fransk författare, litteraturforskare och semiotiker som skrev en rad tongivande texter inom semiotik, semantik och lingvistik.

Faethon gav 2015 ut Barthes essä Textasen och 2017 hans text Bildens retorik.

Utgivning på Faethon

Textasen
Textasen

I denna klassiska text från 1973, nu för första gången i svensk översättning, tar sig den franske litteraturtänkaren Roland Barthes (1915–1980) an läsningens erotik.

VISA TITEL
Bildens retorik
Bildens retorik

I denna inflytelserika text från 1964 introducerar Barthes den semiotiska bildanalys som inleder hans livslånga tänkande kring bilden och fotografiet. Det sker genom att han i en enkel reklambild undersöker inte bara vad bilden säger oss utan också hur den gör det.

VISA TITEL

Vill du få vårt nyhetsbrev?