G. W. F. Hegel

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831) var en tysk filosof under den sena upplysningen. Hans tänkande har haft ett enormt inflytande på eftervärlden.

2016 gav Faethon ut Den dramatiska poesin, som är en del av Hegels omfattande föreläsningar om estetik.

Utgivning på Faethon

Den dramatiska poesin
Den dramatiska poesin

De föreläsningar om estetik som Hegel höll på 1820-talet intar en helt central roll för den moderna estetikens och filosofins historia. I detta utdrag ur föreläsningarna behandlas teaterdiktningens väsensart och utveckling från den grekiska antikens tragedier, komedier och satyrspel fram till moderniteten och dramakonsten i Hegels egen samtid.

VISA TITEL

Vill du få vårt nyhetsbrev?